شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:21/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 1,387 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,404 تعداد خريدار: 938 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,404 حجم معامله: 7,386,068 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,370 جمع معامله: 10,243,653,563 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما