شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بورس اوراق بهادار تهران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١١:٢٥
آخرين قيمت ٦,٥٣٦ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٥٣٦ تعداد خريدار: ٦١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٥٣٦ حجم معامله: ١,٠٣٦,٠١٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٥٣٦ جمع معامله: ٦,٧٧١,٤١٣,٦٤٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما