شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ پارسان-2600-1397/07/25 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/28
تثبیت شده:16/07/1397 آخرين اطلاعات:28/12/1397   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 1,600 درصد تغییر: 1,500 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,600 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,600 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,600 جمع معامله: 160,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما