شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ پارسان-2600-1397/07/25 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٧
تثبیت شده:١٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١١:٢٥
آخرين قيمت ٤٢٥ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤٣٥ تعداد خريدار: ٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤٣٥ حجم معامله: ٢٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤١٥ جمع معامله: ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما