شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دام پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٠٥
آخرين قيمت ٦,٨٨٨ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,١٠١ تعداد خريدار: ٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,١٠١ حجم معامله: ٢٧,٤٤٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,١٠١ جمع معامله: ١٩٤,٨٨٦,٩٤٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
خوراك دام پارس - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/09/30 (حسابرسي نشده) ١٩/٠٩/١٣٩١
خوراك دام پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ١٨/٠٧/١٣٩١
خوراك دام پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٧/٠٧/١٣٩١
خوراك دام پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٦/٠٦/١٣٩١
خوراك دام پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٨/٠٥/١٣٩١
خوراك دام پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٥/٠٥/١٣٩١
خوراك دام پارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
خوراك دام پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٣١/٠٣/١٣٩١
خوراك دام پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٦/٠٣/١٣٩١
خوراك دام پارس- زمانبندي پرداخت سود دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٢٧/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥-٦٦٩٢٥٠١٤
فاكس: ٦٦٩٣٣٨١١
آدرس: خ توحيد شمالي ، نرسيده به چهارراه نواب ، جنب بانك تجارت ، شماره ٣٥ طبقه ٣
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما