شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك صادرات در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/03/29
تثبیت شده:29/03/1398 آخرين اطلاعات:29/03/1398   ساعت: 18:51
آخرين قيمت 424 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 438 تعداد خريدار: 4,914 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 438 حجم معامله: 137,713,454 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 417 جمع معامله: 58,384,769,702 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك صادرات ايران - اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام (به پيوست) 03/07/1391
بانك صادرات ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 صرافي سپهر 28/06/1391
بانك صادرات ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه 1390/09/30-سرمايه گذاري توسعه سپهر تهران 21/06/1391
بانك صادرات ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 (به پيوست) 21/06/1391
بانك صادرات ايران پيش بيني سود هر سهم براي سال مالي منتهي به 30/12/1391بانك صادرات ايران-'گروه و شركت اصلي 31/03/1391 11/05/1391
بانك صادرات ايران- آگهي ثبت افزايش سرمايه بانك صادرات ايران 09/05/1391
بانك صادرات ايران- صورتهاي مالي بانك صادرات ايران-گروه وشركت اصلي براي مقطع سه ماهه منتهي به 31/03/1391 ( 09/05/1391
بانك صادرات ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
بانك صادرات ايران- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانك صادرات ايران براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 27/04/1391
بانك صادرات ايران- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانك صادرات ايران براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 26/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما