شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك صادرات در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٠:١٠
آخرين قيمت ١,١٠٥ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,١٤٨ تعداد خريدار: ٣,٥٦٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,١٤٨ حجم معامله: ٩٥,٩٣٨,٩٩٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٠٧٩ جمع معامله: ١٠٦,٠١٦,١٦٣,٨٥٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك صادرات ايران - اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام (به پيوست) ٠٣/٠٧/١٣٩١
بانك صادرات ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 صرافي سپهر ٢٨/٠٦/١٣٩١
بانك صادرات ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه 1390/09/30-سرمايه گذاري توسعه سپهر تهران ٢١/٠٦/١٣٩١
بانك صادرات ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 (به پيوست) ٢١/٠٦/١٣٩١
بانك صادرات ايران پيش بيني سود هر سهم براي سال مالي منتهي به 30/12/1391بانك صادرات ايران-'گروه و شركت اصلي 31/03/1391 ١١/٠٥/١٣٩١
بانك صادرات ايران- آگهي ثبت افزايش سرمايه بانك صادرات ايران ٠٩/٠٥/١٣٩١
بانك صادرات ايران- صورتهاي مالي بانك صادرات ايران-گروه وشركت اصلي براي مقطع سه ماهه منتهي به 31/03/1391 ( ٠٩/٠٥/١٣٩١
بانك صادرات ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٤/١٣٩١
بانك صادرات ايران- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانك صادرات ايران براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 ٢٧/٠٤/١٣٩١
بانك صادرات ايران- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانك صادرات ايران براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 ٢٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما