شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
چادرملو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٠:١٥
آخرين قيمت ٤,٤٦٦ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٥٤٩ تعداد خريدار: ١,٦٧٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٥٤٩ حجم معامله: ١٩,٠٣٢,٥٢٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٣٦٦ جمع معامله: ٨٥,٠٠٢,٩١٨,٧٧٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
معدني و صنعتي چادرملو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٧/٠٤/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٠/٠٤/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ١٤/٠٤/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٤/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ١٦/٠٣/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣٠/٠٢/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣٠/٠٢/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣٠/٠٢/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٨٨٣١٠٢-٨٨٨٨٢٨٥٨
فاكس: ٨٨٧٧٥٩٣٥
آدرس: خ وليعصر-بالاتر از مير داماد- بلوار اسفنديار- پلاك ٦٦
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما