شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمي كرمانشاه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/28
تثبیت شده:28/12/1397 آخرين اطلاعات:28/12/1397   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 6,601 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,769 تعداد خريدار: 216 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,769 حجم معامله: 1,761,805 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,500 جمع معامله: 11,629,665,586 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع پتروشيمي كرمانشاه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 17/08/1391
صنايع پتروشيمي كرمانشاه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 09/08/1391
صنايع پتروشيمي كرمانشاه - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 01/07/1391
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/05/1391
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29/12/90 31/04/1391
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- اگهي ثبت افزايش سرمايه 26/04/1391
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 21/04/1391
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
صنايع پتروشيمي كرمانشاه- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما