شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آبادگران ایران -کیش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/28
تثبیت شده:28/12/1397 آخرين اطلاعات:28/12/1397   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 7,867 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,900 تعداد خريدار: 125 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,900 حجم معامله: 143,487 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,770 جمع معامله: 1,128,838,305 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پيوست) 26/07/1391
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31(اصلاحيه) 15/07/1391
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 15/07/1391
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) 12/07/1391
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 121391/06/31(اصلاحيه) 10/07/1391
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه 1391/06/31(اصلاحيه) 10/07/1391
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما