شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
احیا صنایع خراسان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١١:٠٠
آخرين قيمت ١٤,٩٩٩ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٥,٧٧٧ تعداد خريدار: ٧٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٥,٧٧٧ حجم معامله: ٥٣,٢٨٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٤,٨٠٠ جمع معامله: ٧٩٩,٢٨٥,٧٨٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما