شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
احیا صنایع خراسان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:21/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 14,024 درصد تغییر: (6) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,988 تعداد خريدار: 54 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,988 حجم معامله: 41,073 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 13,802 جمع معامله: 575,987,991 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما