شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
احیا صنایع خراسان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١١:٢٠
آخرين قيمت ٦,٤٩٦ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٧٠٠ تعداد خريدار: ١٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٧٠٠ حجم معامله: ٢٦,٦٠٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٠٦٠ جمع معامله: ١٧٢,٨٠٧,٧٤٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما