شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آلومتک در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٢٠
آخرين قيمت ٢,٦٩٢ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٧١٠ تعداد خريدار: ٩٦٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٧١٠ حجم معامله: ٩,٦٨٢,٢٤٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٦٨٩ جمع معامله: ٢٦,٠٦٧,٤٢٣,٤٦٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما