شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آريا دانا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:21/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 3,909 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,050 تعداد خريدار: 350 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,050 حجم معامله: 1,257,728 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,850 جمع معامله: 4,916,759,549 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما