شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آريا دانا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١١:٢٠
آخرين قيمت ١,٩٤٢ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٩٩٨ تعداد خريدار: ٧٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٩٩٨ حجم معامله: ٢٦٢,٩٨٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٨٧٠ جمع معامله: ٥١٠,٦٠١,٤٠٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما