شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آريا دانا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/28
تثبیت شده:28/12/1397 آخرين اطلاعات:28/12/1397   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 3,691 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,737 تعداد خريدار: 87 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,737 حجم معامله: 341,779 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,288 جمع معامله: 1,261,435,048 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما