شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آريا دانا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٧   ساعت: ١٠:١٥
آخرين قيمت ٣,٢٣٧ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٣٨٩ تعداد خريدار: ٦٢٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٣٨٩ حجم معامله: ٤,٩٨١,٢٠٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٠٣٠ جمع معامله: ١٦,١٢٦,٤٩٦,٤٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما