شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيميايي رنگين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/28
تثبیت شده:28/12/1397 آخرين اطلاعات:28/12/1397   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 10,994 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,506 تعداد خريدار: 81 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,506 حجم معامله: 100,972 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,750 جمع معامله: 1,110,078,464 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما