شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيميايي رنگين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:21/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 11,177 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,480 تعداد خريدار: 56 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,480 حجم معامله: 52,693 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,800 جمع معامله: 588,969,362 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما