شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سازه پويش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/28
تثبیت شده:28/12/1397 آخرين اطلاعات:28/12/1397   ساعت: 18:04
آخرين قيمت 21,450 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 21,533 تعداد خريدار: 6 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 21,533 حجم معامله: 14,472 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 21,426 جمع معامله: 311,028,562 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سازه پويش - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 13/09/1391
سازه پويش - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 08/09/1391
سازه پويش - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 01/09/1391
سازه پويش - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 27/08/1391
سازه پويش - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 21/08/1391
سازه پويش - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره(اصلاحيه) 19/07/1391
سازه پويش - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 19/07/1391
سازه پويش - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 19/06/1391
سازه پويش- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
سازه پويش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 66559750-66559742
فاكس: 66504547
آدرس: خيابان ستارخان ، خيابان نيايش ، پلاك 47
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: info@sazepouyesh.com
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما