شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
١٤/٠٤/١٣٩٤ ساعت: ١٣:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
ارز
٠ ٢,٣٩٣ يكصد ين ژاپن
٠ ٧٨٣ ريال عربستان
٠ ٢,٩٣٩ دلار آمريكا
٠ ٤,٥٧٨ پوند
٠ ٣,٢٦٦ يورو
سكه
(٣,٥٠٠) ٨٩٣,٥٠٠ يك بهار آزادي
(١,٠٠٠) ٤٥٥,٠٠٠ نيم بهار آزادي
(٣,٥٠٠) ٨٩٣,٥٠٠ طرح جديد
فلزات رنگين
٠ ١,١٦٨ هر اونس طلا
٠ ١٥ هر اونس نقره
٠ ٢,٠١٣ روي
٠ ١,٧٧٠ آلومينيوم
٠ ٥,٧٦١ مس
٠ ١٤,١٧٥ قلع
٠ ١,٧٥٦ سرب
٠ ١٢,٠٥٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  (٨٠.٧) ارزش: ٦٥,٧٨٠.١
تغييرات قيمت شركت
١٣.٦٤ ٢٧٧ ٢,٣٠٨ کشتیرانی دریا بندر
١١.٣٦ ٩٠ ٨٨٢ سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال
١٠.١٣ ٧٩ ٨٥٩ آهن و فولاد میلاد
٩.٦ ٤٣ ٤٩١ ليزينگ صنعت(تقدم)
٨.٦٣ ٥٩٨ ٧,٥٢٤ فرابورس ایران
٦ ١٥٠ ٢,٦٥٠ عمران قزوین
٥.٧٤ ٨٧ ١,٦٠٢ لوله و تجهیزات سدید
٥.٥٣ ٩٧ ١,٨٥١ ماشين سازي نيرومحركه
٥.٢٦ ٣٢٠ ٦,٤٠٩ سيمان خاش
٥.٢٤ ١,٣٦٦ ٢٧,٤٥٠ دارو رازك
گزارش آموزش بر خط قوانین و مقررات اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما