شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠٣/٠٩/١٣٩٣ ساعت: ١٣:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
ارز
(١) ٢,٢٧٥ يكصد ين ژاپن
٠ ٧١٤ ريال عربستان
٠ ٢,٦٨١ دلار آمريكا
٠ ٤,١٩٩ پوند
١ ٣,٣٢٣ يورو
سكه
(٥٠٠) ٩١٤,٠٠٠ يك بهار آزادي
٠ ٤٦٠,٠٠٠ نيم بهار آزادي
٠ ٩١٥,٠٠٠ طرح جديد
فلزات رنگين
(٢) ١,١٩٩ هر اونس طلا
٠ ١٦ هر اونس نقره
٠ ٢,٢٩٩ روي
٠ ٢,٠٢٥ آلومينيوم
٠ ٦,٧٩٠ مس
٠ ٢٠,٢٥٠ قلع
٠ ٢,٠٦٠ سرب
٠ ١٦,٤٥٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٥٥٩.٤ ارزش: ٧٥,٩٤٩
تغييرات قيمت شركت
١٨.٩١ ٢٥٣ ١,٥٩١ بانک شهر
١٠.٥٧ ١٤٤ ١,٥٠٦ کود شيميائی اوره لردگان
٨ ٣,٣٦٧ ٤٥,٤٦١ گلوكزان(تقدم)
٧.٢٥ ١٩٦ ٢,٩٠٠ مس سرچشمه
٧.٠٧ ٤٠٠ ٦,٠٦١ غذایی و قند تربت جام
٧ ١٣٩ ٢,١٢٤ بیمه اتکایی ایرانیان
٦.٤٦ ٣١ ٥١١ اختیار شركت ارتباطات سيار 310
٦.٣ ٥١ ٨٦٠ تجهيزات ‌هپكو
٥.٢٢ ٢٥ ٥٠٤ سرمايه گذاري نيرو(تقدم)
٥.٢١ ٥٠ ١,٠٠٩ پتروشیمی کازرون
گزارش آموزش بر خط قوانین و مقررات اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما