شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٢٩/٠٣/١٣٩٧ ساعت: ١٧:٣٢
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
ارز
٢٢ ٣,٨٦٣ يكصد ين ژاپن
٠ ١,١٣١ ريال عربستان
٢ ٤,٢٤٤ دلار آمريكا
٤ ٥,٦٣٢ پوند
٢٤ ٤,٩٤٠ يورو
سكه
٨٠,٠٠٠ ٢,٣٩٣,٠٠٠ يك بهار آزادي
٣٥,٠٠٠ ١,٢٣٧,٠٠٠ نيم بهار آزادي
٣٩,٥٠٠ ٢,٤٩٧,٠٠٠ طرح جديد
فلزات رنگين
٣ ١,٢٨٣ هر اونس طلا
٠ ١٦ هر اونس نقره
(٨١) ٣,١٠٨ روي
(١٩) ٢,٢٢٠ آلومينيوم
(١٤٩) ٦,٩٨٧ مس
١٠ ٢٠,٩١٠ قلع
(٢٠) ٢,٤١١ سرب
(٢٩٥) ١٤,٩٧٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  (٠.٠٣) ارزش: ١٠٦,٥٠٤.٠٧
تغييرات قيمت شركت
٢١٧.٨٦ ١٨٣ ٢٦٧ اختيارخ پارسان-2400-1397/07/25
٦٨.٠٧ ١٦٢ ٤٠٠ اختيارخ پارسان-2200-1397/07/25
٦٤.٢ ٥٢ ١٣٣ اختيارخ پارسان-2600-1397/07/25
١٨.٦٨ ٥٤٧ ٣,٤٧٥ ملي مس
١٤.٦٨ ٤٣ ٣٣٦ اختيارخ شپنا-4400-1397/07/22
١٢.٦١ ٥٦٠ ٥,٠٠٢ ایرانول
١٠.٤٢ ٩٥١ ١٠,٠٧٥ احیاء سپاهان
١٠.٢٦ ١,٤٠٨ ١٥,١٣٣ مبين وان كيش
١٠.٢٣ ١,٤١١ ١٥,٢٠٢ توليد و صادرات ريشمك
١٠.١٧ ٥٧٣ ٦,٢٠٦ فولاد افزا سپاهان
گزارش آموزش بر خط قوانین و مقررات اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما