شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠٧/٠٥/١٣٩٤ ساعت: ١١:٠٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
ارز
٠ ٢,٣٩٥ يكصد ين ژاپن
٠ ٧٨٨ ريال عربستان
٠ ٢,٩٥٦ دلار آمريكا
١٥ ٤,٦١٦ پوند
١ ٣,٢٧٦ يورو
سكه
٣,٠٠٠ ٨٧٨,٠٠٠ يك بهار آزادي
٢,٠٠٠ ٤٧٩,٠٠٠ نيم بهار آزادي
٣,٦٠٠ ٨٨٠,٠٠٠ طرح جديد
فلزات رنگين
٣ ١,٠٩٧ هر اونس طلا
٠ ١٤ هر اونس نقره
٢٤ ١,٩٥٧ روي
(٥) ١,٧١٥ آلومينيوم
٤٩ ٥,٢٣٩ مس
٨٧٥ ١٦,٢٧٥ قلع
١٣ ١,٧٠٣ سرب
٢٥٥ ١١,١٨٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٣٤٤ ارزش: ٦٦,٨٣٣.٥
تغييرات قيمت شركت
٥.٣٥ ٢٥٠ ٤,٩٢٥ روز دارو
٥.٢٦ ١,٥٦٧ ٣١,٣٤٢ تهران شيمي
٥.٢٦ ٣٣١ ٦,٦٢٤ سيمان خاش
٥.٢٦ ٤٣١ ٨,٦٣١ دشت مرغاب
٥.٢٤ ٢٦٧ ٥,٣٦٣ چين چين
٥.٢٣ ١٧٠ ٣,٤٢٠ قند شيرين
٥.٢١ ١٠٠ ٢,٠٢٠ قند اصفهان
٥.١ ٢٦٣ ٥,٤٢٤ لاستيك سهند
٥.٠١ ٢٥٧ ٥,٣٨٣ كشتيراني ايران
٥.٠١ ٢,٧١٧ ٥٦,٩٤١ داروسازي زهراوي
گزارش آموزش بر خط قوانین و مقررات اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما