شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
١٠/٠٨/١٣٩٣ ساعت: ١٣:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
ارز
(٩١) ٢,٣٧٨ يكصد ين ژاپن
١ ٧١٢ ريال عربستان
١ ٢,٦٧١ دلار آمريكا
(٤٠) ٤,٢٦٩ پوند
(٥٥) ٣,٣٤٥ يورو
سكه
(٦,٧٠٠) ٩٢٣,٨٠٠ يك بهار آزادي
(١,٧٠٠) ٤٦٤,٣٠٠ نيم بهار آزادي
(٦,١٠٠) ٩٢٤,٤٠٠ طرح جديد
فلزات رنگين
(٥٧) ١,١٧٢ هر اونس طلا
(١) ١٦ هر اونس نقره
٨٣ ٢,٣٣٥ روي
١٠ ٢,٠٨٥ آلومينيوم
(٢٤) ٦,٨٣٥ مس
٣٧٠ ٢٠,١٢٥ قلع
(٤) ٢,٠١٥ سرب
٧٦٠ ١٥,٨١٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٨٧٦.٩ ارزش: ٧٥,٠٢٨
تغييرات قيمت شركت
١٢٧.١٥ ١٩٢ ٣٤٣ اختیار شركت ارتباطات سيار 310
٦٤.٨٦ ١,٣٧٧ ٣,٥٠٠ فيروزا
٢٦.٣٤ ٣٤٥ ١,٦٥٥ احیا صنایع خراسان
٢٣.٠٢ ٣٩٠ ٢,٠٨٤ بانک قوامین
١٨.٧٨ ٤٠ ٢٥٣ کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)
١٢.٥٥ ٥٤٩ ٤,٩٢٥ ارس صبا
١١.٥٩ ٩٦ ٩٢٤ سیمان مجد خواف
١٠ ١٠٠ ١,١٠٠ اعتماد گستر
٩.٥٩ ٥٤٣ ٦,٢٠٤ هنکل پال وش
٨.٢١ ١٠٣ ١,٣٥٧ کود شيميائی اوره لردگان
گزارش آموزش بر خط قوانین و مقررات اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما