شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
١٨/١١/١٣٩٤ ساعت: ١٥:٣٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
ارز
٠ ٢,٥٨٢ يكصد ين ژاپن
٠ ٨٠٤ ريال عربستان
٠ ٣,٠١٨ دلار آمريكا
٠ ٤,٣٧٦ پوند
٠ ٣,٣٦٧ يورو
سكه
١٩,٠٠٠ ٩٨٣,٠٠٠ يك بهار آزادي
٨,٠٠٠ ٤٩١,٠٠٠ نيم بهار آزادي
١٨,٠٠٠ ٩٨٤,٥٠٠ طرح جديد
فلزات رنگين
٠ ١,١٧٣ هر اونس طلا
٠ ١٤ هر اونس نقره
٠ ١,٧١٥ روي
٠ ١,٥٦٠ آلومينيوم
٠ ٤,٦٦٩ مس
٠ ١٥,٢٢٥ قلع
٠ ١,٧٨٩ سرب
٠ ٨,٤٨٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٤٦٥.٨ ارزش: ٧٤,٥٦٩.٤
تغييرات قيمت شركت
٣٦.٤٤ ٤٩٢ ١,٨٤٢ منگنز ايران
٣٠.٠٩ ١٧٣ ٧٤٨ سیمان سبزوار
٢١.٨٩ ٤٤٩ ٢,٥٠٠ شوکو پارس
١٨.٩٦ ١٢٠ ٧٥٣ آلومتک
١٥.٩١ ١٣٤ ٩٧٦ سرمايه گذاري پرديس
١٥.٤١ ٢٨١ ٢,١٠٥ صنعتی دریایی ایران
١٥.٣٣ ٨٢ ٦١٧ کارخانجات مخابراتی ایران
١٣.٣٥ ٤٤١ ٣,٧٤٤ گاز لوله
١٠.٧١ ٦ ٦٢ کارکنان بانک(تقدم)
١٠.١٥ ١٠٩ ١,١٨٣ احیا صنایع خراسان
گزارش آموزش بر خط قوانین و مقررات اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما