شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٢٤/٠٥/١٣٩٧ ساعت: ١٧:١٨
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
ارز
(١٤) ٣,٧٧٥ يكصد ين ژاپن
٠ ١,١٢٠ ريال عربستان
٠ ٤,٢٠٠ دلار آمريكا
(٣١) ٥,٣٣٣ پوند
(٣٥) ٤,٧٥٧ يورو
سكه
١٠٠,٠٠٠ ٣,٥٥٣,٠٠٠ يك بهار آزادي
١٠,٠٠٠ ١,٨١٢,٠٠٠ نيم بهار آزادي
٣٠,٠٠٠ ٣,٨٨٦,٠٠٠ طرح جديد
فلزات رنگين
(٧) ١,١٨٨ هر اونس طلا
(١) ١٤ هر اونس نقره
(٣٤) ٢,٤٥٨ روي
(١٤) ٢,٠٣٨ آلومينيوم
(٢٢) ٦,٠٥٩ مس
(٣٣٠) ١٩,٠٧٥ قلع
٢٠ ٢,٠٩٠ سرب
(٣٣٥) ١٣,٣٤٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  (٠.٠٢) ارزش: ١٣٠,٤٧٦.٨٨
تغييرات قيمت شركت
٨,٣٠٠ ٨٣ ٨٤ اختيارخ پارسان-4200-1397/07/25
٦٩.٨١ ١,٠٢٩ ٢,٥٠٣ معيار صنعت پارس
٢٧.١٦ ٦١٦ ٢,٨٨٤ سيمان كرمان
١٩.٨٩ ٧٥ ٤٥٢ اختيارخ فملي -3800-1397/08/23
١٣.٨٤ ٤٤ ٣٦٢ بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده)
١٠.٤٢ ٢١٧ ٢,٢٩٩ آذرآب
١٠.٣١ ١,٦٣٢ ١٧,٤٥٨ سایر بورس انرژی
١٠.٢٨ ٤٢٢ ٤,٥٢٦ تکادو
١٠.١٦ ١٣١ ١,٤٢١ فرآورده هاي سيمان شرق
١٠.١٤ ١٣٤ ١,٤٥٥ موتورسازان(تقدم)
گزارش آموزش بر خط قوانین و مقررات اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما