شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
جزئيات خبر
تاريخ :١٣:١٤:٠٦ -  كارگزاري : سهم يار
عنوان خبر : نگاهی بر صورت های مالی سال ٩٦ "خگستر" منبع خبر : پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
محتوي: بورسي  
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو اطلاعات و صورت‌های مالی ١٢ ماهه منتهی به ٢٩ اسفند ماه ٩٦ را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با انتشار عملکرد سال ٩٦ خود اعلام کرد در سال مالی یاد شده معادل ٥٧٣ میلیارد و ٦٦ میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ ٣٨٢ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل ٤٤ درصد کاهش داشته است. "خگستر" در پایان سال مالی ٩٥ مبلغ ٦٨٥ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ پنج هزار٧٣٤ میلیارد و ٥٤١ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما