شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
جزئيات خبر
تاريخ :١٢:٥٠:٤٣ -  كارگزاري : سهم يار
عنوان خبر : انتشار صورت های مالی سال ٩٦ بیمه پارسیان منبع خبر : پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
محتوي: بورسي  
شرکت بیمه پارسیان با انتشار عملکرد ١٢ ماهه خود اعلام کرد در دوره مالی یاد شده معادل ٦٤٨ میلیارد و ٩٦٠ میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ ٢١٦ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل سه درصد افزایش داشته است. " پارسیان " در پایان سال مالی ٩٥ مبلغ ٢١٠ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ ٧٩١ میلیارد و ٨٩٩ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما